E-ZDROJE

Elektronické informační zdroje jsou vaší branou do světa informací z prestižních světových časopisů, novin, publikovaných článků, studií, knih – a to vše i z pohodlí vašeho domova.

Univerzita a fakulta vám předplácí přístup k nejvýznamnějším světovým informačním databázím – vyhledávejte ve vybraných e-zdrojích buď dle abecedy, oborů či typů, nebo na Portálu elektronických zdrojů UK.

Studenti IES mají kromě toho přístup do specializovaných databází.

Seznam periodik můžete sledovat i ve službě EZB - Electronic Journal Library

Pokud máte zájem o individuální lekci práce se e-zdroji, pište na zdroje@fsv.cuni.cz.

Kromě toho máte k dispozici:


E-zdroje na FSV

Databáze zpřístupňující fulltexty časopisů z mnoha oborů lidské činnosti.
AEAweb poskytuje informace o ekonomických zdrojích.
Monitoring médií – plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací.
Aktuální informace z devíti zemí Balkánu – analýzy, investigativní reportáže, reformní a transformační procesy, obchod a investiční činnosti.
A comprehensive, global database of banks' financial statements, ratings and intelligence.
Vybrané faksimile archivních čísel periodik.
Přístup k plným textům vědeckých časopisů a jiných zdrojů zaměřených na oblast byznysu, ekonomiky, managementu, financí či marketingu.
Online přístup k archivu vybraných periodik prestižního nakladatelství Cambridge University Press.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Přístup k fulltextovým časopisům a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti komunikace a médií.
Přístup do Infobanky zpravodajství České tiskové kanceláře.
Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy.
Digitální archív německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů.
Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Kolekce elektronických knih ze společensko-vědních oborů, lingvistiky, historie, filozofie a umění.
Společný přístup jak pro ebrary Academic Complete, tak pro vlastní výběr titulů ebrary na UK.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
"Ekonomická čítárna" vám poskytuje neomezený volný online přístup k celému obsahu vybraných časopisů kdykoliv v průběhu roku.
Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.
Monitoring zahraničního tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy.
Encyclopedia of Library and Information Sciences obsahuje hesla z oboru knihovnictví a informační vědy – 3. vydání.
Kolekce elektronických knih a časopisů nejen ze společensko-vědních oborů v českém jazyce.
Statistiky ze zemí EU.
Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům.
Film Indexes Online je rozhraní pro vstup do tří významných filmových databází.
Virtuální encyklopedie nakladatelství Gale zejména ze sociálních a humanitních věd.
Google Scholar umožňuje vyhledávat vědeckou literaturu z mnoha oborů a zdrojů.
H-Net je mezinárodní konsorcium vědců a učitelů, kteří vytvářejí a koordinují internetové sítě, se společným cílem podpořit výuku a výzkum v oblasti umění, humanitních a sociálních věd.
Volně dostupné publikace (časopisy aj.) z ekonomie, obchodu.
Elektronická podoba Hospodářských novin s archivem od r. 1995.
Referenční zdroj pro mediální studia, žurnalistiku a příbuzné obory od vydavatelství Wiley.
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Databáze osobních dat. Soupis českých spisovatelů a publicistů z let: 1937-1962, 1963-1966, 1971-1974, 1986-1990.
Kluwer Law Online Journals je kolekce plnotextových časopisů z oblasti práva.
Kolekce K-ESSENTIALS obsahuje významné příručky. Uživatelé mají exkluzivně k dispozici přístup k novým a populárním příručkám v programu Titles of the Week. Každý týden Knovel vybere 2 populární tituly ze své kolekce příruček, databází a konferenčních sborníků a dává je k dispozici na 12 dní.
Digitální knihovna obsahuje naskenované nejžádanější ročníky periodik převážně z fondu FSV.
Aktuální vydání více než 2 100 titulů novin z 95 zemí světa, celkem v 54 jazycích včetně češtiny.
Online knihovna s díly anglické a americké poezie, dramaty a prózou; deníky v plném znění a další klíčové zdroje kritik a odkazů.
Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům.
MAGNUS je nosným produktem agentury ČEKIA. Představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích.
Systém zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázány s digitalní knihovnou digitalizovaných dokumentů.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
Open Acces Book Library in Humanities
Statistická databáze zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press
Přístup k časopisům, knihám a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti politologie.
Přístup k časopisům přístupným na Univerzitě Karlově v Praze.
Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy v Praze zpřístupňuje elektronické informační zdroje jako jsou plnotextové databáze časopisů, knih, bibliografické databáze aj. pro vědu, výzkum a výuku na Univerzitě Karlově, tedy pro širokou uživatelskou obec.
ProQuest Central je "megadatabáze" s tisíci tituly časopisů a miliony článků určených pro studenty a akademiky ze všech vědních oborů.
Questia je první on-line knihovna, která poskytuje nonstop přístup do největší světové on-line sbírky knih a časopiseckých článků humanitních a sociálních věd, včetně magazinů a novinových článků.
Databáze Regional Business News zahrnuje více než 80 regionálních obchodně zaměřených publikací ze všech metropolitních a venkovských oblastí USA.
Volně dostupná fulltextová databáze článků, working paperů z oblasti ekonomických věd.
Reuters Wealth Manager umožňuje sledovat vývoj finančních trhů.
SAGE journals obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE.
Kolekce referenčních příruček vydavatelství SAGE pokrývající oblast sociálních věd, zejména politických věd a mezinárodních vztahů.
Science Direct je služba nakladatelství Elsevier.
Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.
SocINDEX with Full Text je v celosvětovém měřítku nejobsáhlejší databáze pro sociologický výzkum.
Vybraná kolekce e-books (učebnice, encyklopedie, slovníky) od nakladatelství Kluwer Academic Publ. a Springer (275 titulů).
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Social Science Research Network (SSRN) – tato databáze je určena k rychlému celosvětovému šíření společenských věd a výzkumu.
Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.
Databáze poskytuje detailní bibliografické informace o všech periodicích, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa s ISSN.
Přístup k databázím Web of Science a Journal of Citation Reports, k citačnímu manažeru EndNode Web.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.