PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Verze pro tisk

Centrum vědeckých informací FSV UK zajišťuje sběr záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů fakulty. Tento sběr probíhá pomocí celouniverzitního databázového systému OBD.

Aplikace OBD je přístupná na adrese: http://verso.is.cuni.cz/

Modul OBD je součástí Informačního systému UK a je dostupný online z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Systém mohou využívat pouze zaměstnanci a studenti UK, kteří mají vydaný univerzitní průkaz. Pro vstup do systému je třeba znát svůj login a heslo evidované v CAS.

 

 Přihlašovací údaje:
 Uživatel: číslo osoby UK
 Heslo: nastavené heslo do CAS

 

Jiný způsob přihlášení do aplikace, než pomocí loginu a hesla evidovaného v Centrální autentizační službě UK - CAS, není možný. Heslo můžete získat na stránce CAS

 

 

 

 

!!! Pozor na predátorské časopisy - více zde

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Štruncová
tel. 222 112 258
e-mail: jitka [DOT] struncova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz