A

Databáze zpřístupňující fulltexty časopisů z mnoha oborů lidské činnosti.
AEAweb poskytuje informace o ekonomických zdrojích.
Monitoring médií – plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací.