C

Online přístup k archivu vybraných periodik prestižního nakladatelství Cambridge University Press.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Přístup k fulltextovým časopisům a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti komunikace a médií.
Přístup do Infobanky zpravodajství České tiskové kanceláře.