D

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy.
Digitální archív německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů.