E

Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Kolekce elektronických knih ze společensko-vědních oborů, lingvistiky, historie, filozofie a umění.
Společný přístup jak pro ebrary Academic Complete, tak pro vlastní výběr titulů ebrary na UK.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
"Ekonomická čítárna" vám poskytuje neomezený volný online přístup k celému obsahu vybraných časopisů kdykoliv v průběhu roku.
Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.
Monitoring zahraničního tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy.
Encyclopedia of Library and Information Sciences obsahuje hesla z oboru knihovnictví a informační vědy – 3. vydání.
Kolekce elektronických knih a časopisů nejen ze společensko-vědních oborů v českém jazyce.
Statistiky ze zemí EU.