G

Virtuální encyklopedie nakladatelství Gale zejména ze sociálních a humanitních věd.
Google Scholar umožňuje vyhledávat vědeckou literaturu z mnoha oborů a zdrojů.