H

H-Net je mezinárodní konsorcium vědců a učitelů, kteří vytvářejí a koordinují internetové sítě, se společným cílem podpořit výuku a výzkum v oblasti umění, humanitních a sociálních věd.
Volně dostupné publikace (časopisy aj.) z ekonomie, obchodu.