K

Databáze osobních dat. Soupis českých spisovatelů a publicistů z let: 1937-1962, 1963-1966, 1971-1974, 1986-1990.
Kluwer Law Online Journals je kolekce plnotextových časopisů z oblasti práva.
Kolekce K-ESSENTIALS obsahuje významné příručky. Uživatelé mají exkluzivně k dispozici přístup k novým a populárním příručkám v programu Titles of the Week. Každý týden Knovel vybere 2 populární tituly ze své kolekce příruček, databází a konferenčních sborníků a dává je k dispozici na 12 dní.
Digitální knihovna obsahuje naskenované nejžádanější ročníky periodik převážně z fondu FSV.