O

Statistická databáze zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press