P

Přístup k časopisům, knihám a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti politologie.
Přístup k časopisům přístupným na Univerzitě Karlově v Praze.
ProQuest Central je "megadatabáze" s tisíci tituly časopisů a miliony článků určených pro studenty a akademiky ze všech vědních oborů.