Q

Questia je první on-line knihovna, která poskytuje nonstop přístup do největší světové on-line sbírky knih a časopiseckých článků humanitních a sociálních věd, včetně magazinů a novinových článků.