S

SAGE journals obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE.
Kolekce referenčních příruček vydavatelství SAGE pokrývající oblast sociálních věd, zejména politických věd a mezinárodních vztahů.
Science Direct je služba nakladatelství Elsevier.
Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.
SocINDEX with Full Text je v celosvětovém měřítku nejobsáhlejší databáze pro sociologický výzkum.
Vybraná kolekce e-books (učebnice, encyklopedie, slovníky) od nakladatelství Kluwer Academic Publ. a Springer (275 titulů).
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Social Science Research Network (SSRN) – tato databáze je určena k rychlému celosvětovému šíření společenských věd a výzkumu.