T

Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.