W

Přístup k databázím Web of Science a Journal of Citation Reports, k citačnímu manažeru EndNode Web.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.