E-KNIHY NA FSV

Verze pro tisk

Nemůžete v naší knihovně najít knihu, která vás zajímá? Podívejte se, jestli ji nenajdete online. Jako studenti a zaměstnanci FSV UK máte přístup k velkému množství elektronických knih významných světových nakladatelství, které univerzita a fakulta předplácí.  

Elektronické knihy můžete buď volně prohlížet online nebo si je můžete vypůjčit offline podobně jako klasickou knihu.

Využijte například tyto databáze:

Elektronické verze knih a časopisů najdete také v digitální knihovně FSV

Pro pohodné čtení vám zapůjčíme čtečku elekronických knih

e-prezenčka

Ve spolupráci s ostatními knihovnami UK jsme naskenovali oblíbené, hůře dostupné knihy z našeho fondu. Knihy jsou dostupné v digitálním repozitáři UK na všech počítačích v knihovnách UK. Na vyžádání vám zajistíme tištěné kopie knih z našeho fondu. Více o projektu eprezenčka.

Jak e-prezenčku najdete?

Na ploše klikněte na ikonu E-prezenčka, která Vás připojí do zabezpečeného prostoru v digitálním repozitáři UK. Heslo do repozitáře získáte u pultu. Naskenované dokumenty lze jenom prohlížet, kopie vám zajistíme na vyžádání.