Academic Search Complete (EBSCOhost)

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Databáze zpřístupňující fulltexty časopisů z mnoha oborů lidské činnosti.
Dostupnost: 

Vzdálený přístup (Shibboleth; z domova)

Vzdálený přístup (EZproxy; z domova)

Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF pokrývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.

Vydavatel: 
EBSCO Publishing
Jazyk: 
angličtina
Předmětové zařazení: 
víceborový zdroj