Business Source Complete (EBSCOhost)

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Přístup k plným textům vědeckých časopisů a jiných zdrojů zaměřených na oblast byznysu, ekonomiky, managementu, financí či marketingu.
Dostupnost: 

Vzdálený přístup (Shibboleth; z domova)  

Vzdálený přístup (EZproxy; z domova)
Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

Databáze Business Source Complete je světově uznávaná odborná obchodně zaměřená databáze poskytující špičkovou sbírku bibliografického a plnotextového obsahu. O komplexním rozsahu databáze svědčí mimo jiné indexování a abstrakty nejvýznamnějších odborných obchodně zaměřených periodik z období od roku 1886. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 300 periodik.

Vydavatel: 
EBSCO Publishing
Jazyk: 
angličtina
Předmětové zařazení: 
ekonomie, obchod