Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy.
Vedlejší perex: 
Zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce, eprezenčku, výroční zprávy, výukové a studijní materiály, historické mapy Přírodovědecké fakulty UK a materiály Archivu UK.
Dostupnost: 
Vzdálený přístup (z domova)
Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

V rámci projektu se v současné době zpřístupňují vysokoškolské kvalifikační práce obhájené před rokem 2006. Později zveřejněné práce najdete v  Repozitaři závěrečných prací UK .

Kromě toho obsahuje naskenované často využívané studijní publikace - tzv. eprezenčka, digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK a některé digitalizované dokumenty ze sbírek Univerzity Karlovy v Praze, do budoucna se plánuje zpřístupnění digitalizovaných rukopisů Archívu UK a dalších typů akademických prací (výroční zprávy, výukové a studijní materiály apod.)

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze je provozován v systému DigiTool společnosti ExLibris, který umožňuje dlouhodobou archivaci, správu a zpřístupňování elektronických dokumentů v nejrůznějších formátech.

Vydavatel: 
ExLibris
Jazyk: 
česky
Předmětové zařazení: 
víceoborový zdroj