Digizeitschriften

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Digitální archív německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů.
Dostupnost: 
Vzdálený přístup (z domova)
Přímý přístup (FSV, Jinonice)

Kdo může přístup získat: FSV, Jinonice

 

Další informace: 

Digitální archiv časopisů v německém jazyce nabízí online přístup k více než 110 akademickým titulům z oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd. Např. tituly Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft, Zeitschrift für Soziologie: ZfS, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, Historia, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte a další.

Vydavatel: 
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Jazyk: 
angličtina, němčina
Předmětové zařazení: 
přírodní vědy, sociálně vědní a humanitní obor