Elektronická knihovna časopisů (EZB)

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.
Dostupnost: 
Vzdálený přístup (z domova)
Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB / Electronic Journals Library) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má fakultní knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi. EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 200 institucí.

Vydavatel: 
Univerzitní knihovna Regensburg
Jazyk: 
angličtina, němčina aj.
Předmětové zařazení: 
víceoborový zdroj