Kramerius FSV

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Digitální knihovna obsahuje naskenované nejžádanější ročníky periodik převážně z fondu FSV.
Dostupnost: 

Přístup do digitální knihovny 
Autorský zákon umožňuje všechny dokumenty zpřístupnit pouze v budově knihovny FSV (zprovozněno pro Hollar a Opletalova), počítače musí být zabezpečeny proti kopírování, není na nich tedy přístup k internetu ani na nich není možné tisknout.

U novin dodržujeme lhůtu pro volné zpřístupnění 70 let od vydání, u knih 70 let od úmrtí autora.

 

Další informace: 

Digitální knihovna Kramerius FSV obsahuje:

Naskenované noviny a časopisy najdete také v