Magnus

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
MAGNUS je nosným produktem agentury ČEKIA. Představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích.
Dostupnost: 
MagnusWeb, k dispozici jsou 3 přístupy. Student IES, který o přístup projeví zájem a podpisem smlouvy vyjádří souhlas s podmínkami používání uživatelského konta, bude mít k dispozici data po dobu minimálně 10 dní, do doby než podepíše smlouvu další student. Přístupová práva do aplikace přiděluje ing. Dagmar Schnellerová.

 

Další informace: 

Pokrývá všechny ekonomické subjekty - právnické osoby - registrované v ČR. Nabízí rozsáhlou databázi finančních výkazů, informace o vlastnických strukturách a personálním obsazení firem. Sleduje významné události firem, jakými jsou valné hromady, významné zakázky a investice, fúze a akvizice, úpadky, insolvence a jiné. Precizně zpracovává údaje o cenných papírech a umožňuje zobrazovat kurzovní lístky. Zahrnuje archiv elektronických firemních dokumentů.

Obsahuje funkční nástroje na prohledávání vazeb (i skrytých) mezi subjekty, moduly pro práci s účetními výkazy (časové řady, export dat), nástroje pro hromadné datové výstupy dle uživatelem zadaných kriterií (OKEČ, počet zaměstnanců, výše tržeb, aj.)

Vydavatel: 
ČEKIA