Ekonomie a obchod

AEAweb poskytuje informace o ekonomických zdrojích.
Aktuální informace z devíti zemí Balkánu – analýzy, investigativní reportáže, reformní a transformační procesy, obchod a investiční činnosti.
A comprehensive, global database of banks' financial statements, ratings and intelligence.
Přístup k plným textům vědeckých časopisů a jiných zdrojů zaměřených na oblast byznysu, ekonomiky, managementu, financí či marketingu.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
"Ekonomická čítárna" vám poskytuje neomezený volný online přístup k celému obsahu vybraných časopisů kdykoliv v průběhu roku.
Monitoring zahraničního tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy.
Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům.
Volně dostupné publikace (časopisy aj.) z ekonomie, obchodu.
Elektronická podoba Hospodářských novin s archivem od r. 1995.
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Aktuální vydání více než 2 100 titulů novin z 95 zemí světa, celkem v 54 jazycích včetně češtiny.
MAGNUS je nosným produktem agentury ČEKIA. Představuje rozsáhlou databázi hospodářských informací obsahující fakta a údaje o českých podnicích, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických kategoriích.
Statistická databáze zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press
Databáze Regional Business News zahrnuje více než 80 regionálních obchodně zaměřených publikací ze všech metropolitních a venkovských oblastí USA.
Volně dostupná fulltextová databáze článků, working paperů z oblasti ekonomických věd.
Reuters Wealth Manager umožňuje sledovat vývoj finančních trhů.
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.