Komunikační studia, žurnalistika

Monitoring médií – plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací.
Aktuální informace z devíti zemí Balkánu – analýzy, investigativní reportáže, reformní a transformační procesy, obchod a investiční činnosti.
Vybrané faksimile archivních čísel periodik.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Přístup k fulltextovým časopisům a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti komunikace a médií.
Přístup do Infobanky zpravodajství České tiskové kanceláře.
Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
Informační zdroj zpřístupňující klíčové informace především z oblasti obchodu a ekonomiky, umožňující přístup mj. k fulltextu světových deníků i k jejich archivům.
Film Indexes Online je rozhraní pro vstup do tří významných filmových databází.
Referenční zdroj pro mediální studia, žurnalistiku a příbuzné obory od vydavatelství Wiley.
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Aktuální vydání více než 2 100 titulů novin z 95 zemí světa, celkem v 54 jazycích včetně češtiny.
Online knihovna s díly anglické a americké poezie, dramaty a prózou; deníky v plném znění a další klíčové zdroje kritik a odkazů.
Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům.
Systém zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázány s digitalní knihovnou digitalizovaných dokumentů.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press
SAGE journals obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE.
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.