Politologie

Aktuální informace z devíti zemí Balkánu – analýzy, investigativní reportáže, reformní a transformační procesy, obchod a investiční činnosti.
Online přístup k archivu vybraných periodik prestižního nakladatelství Cambridge University Press.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Aktuální vydání více než 2 100 titulů novin z 95 zemí světa, celkem v 54 jazycích včetně češtiny.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press
Přístup k časopisům, knihám a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti politologie.
SAGE journals obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE.
Kolekce referenčních příruček vydavatelství SAGE pokrývající oblast sociálních věd, zejména politických věd a mezinárodních vztahů.
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Social Science Research Network (SSRN) – tato databáze je určena k rychlému celosvětovému šíření společenských věd a výzkumu.
Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.