Sociologie

Online přístup k archivu vybraných periodik prestižního nakladatelství Cambridge University Press.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
H-Net je mezinárodní konsorcium vědců a učitelů, kteří vytvářejí a koordinují internetové sítě, se společným cílem podpořit výuku a výzkum v oblasti umění, humanitních a sociálních věd.
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Aktuální vydání více než 2 100 titulů novin z 95 zemí světa, celkem v 54 jazycích včetně češtiny.
Statistická databáze zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press
SAGE journals obsahuje plnotextové databáze recenzovaných odborných časopisů nakladatelství SAGE.
Science Direct je služba nakladatelství Elsevier.
SocINDEX with Full Text je v celosvětovém měřítku nejobsáhlejší databáze pro sociologický výzkum.
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Social Science Research Network (SSRN) – tato databáze je určena k rychlému celosvětovému šíření společenských věd a výzkumu.
Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.