Více oborů

Databáze zpřístupňující fulltexty časopisů z mnoha oborů lidské činnosti.
Online přístup k archivu vybraných periodik prestižního nakladatelství Cambridge University Press.
C.E.E.O.L. je online archiv, který plnotextově zpřístupňuje články z časopisů z oboru humanitních a sociálních věd.
Přístup do Infobanky zpravodajství České tiskové kanceláře.
Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy.
Digitální archív německy psaných časopisů nabízí online přístup do více než 110 akademických časopisů.
Informační zdroje pokrývající oblast Ruska, baltických států a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
Kolekce elektronických knih ze společensko-vědních oborů, lingvistiky, historie, filozofie a umění.
Společný přístup jak pro ebrary Academic Complete, tak pro vlastní výběr titulů ebrary na UK.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.
Monitoring zahraničního tisku, fulltexty novinových článků, informace zejména z obchodních, ekonomických a finančních zdrojů speciálně zaměřené na finanční trhy.
Encyclopedia of Library and Information Sciences obsahuje hesla z oboru knihovnictví a informační vědy – 3. vydání.
Kolekce elektronických knih a časopisů nejen ze společensko-vědních oborů v českém jazyce.
Statistiky ze zemí EU.
Virtuální encyklopedie nakladatelství Gale zejména ze sociálních a humanitních věd.
Google Scholar umožňuje vyhledávat vědeckou literaturu z mnoha oborů a zdrojů.
H-Net je mezinárodní konsorcium vědců a učitelů, kteří vytvářejí a koordinují internetové sítě, se společným cílem podpořit výuku a výzkum v oblasti umění, humanitních a sociálních věd.
Volně dostupné publikace (časopisy aj.) z ekonomie, obchodu.
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Databáze osobních dat. Soupis českých spisovatelů a publicistů z let: 1937-1962, 1963-1966, 1971-1974, 1986-1990.
Kluwer Law Online Journals je kolekce plnotextových časopisů z oblasti práva.
Kolekce K-ESSENTIALS obsahuje významné příručky. Uživatelé mají exkluzivně k dispozici přístup k novým a populárním příručkám v programu Titles of the Week. Každý týden Knovel vybere 2 populární tituly ze své kolekce příruček, databází a konferenčních sborníků a dává je k dispozici na 12 dní.
Digitální knihovna obsahuje naskenované nejžádanější ročníky periodik převážně z fondu FSV.
Aktuální vydání více než 2 100 titulů novin z 95 zemí světa, celkem v 54 jazycích včetně češtiny.
Online knihovna s díly anglické a americké poezie, dramaty a prózou; deníky v plném znění a další klíčové zdroje kritik a odkazů.
Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům.
Systém zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázány s digitalní knihovnou digitalizovaných dokumentů.
On-line vyhledávání v největším elektronickém archivu mediálních zpráv v České republice.
Online časopisy vydavatelství Oxford University Press.
100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press
Přístup k časopisům přístupným na Univerzitě Karlově v Praze.
Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy v Praze zpřístupňuje elektronické informační zdroje jako jsou plnotextové databáze časopisů, knih, bibliografické databáze aj. pro vědu, výzkum a výuku na Univerzitě Karlově, tedy pro širokou uživatelskou obec.
ProQuest Central je "megadatabáze" s tisíci tituly časopisů a miliony článků určených pro studenty a akademiky ze všech vědních oborů.
Questia je první on-line knihovna, která poskytuje nonstop přístup do největší světové on-line sbírky knih a časopiseckých článků humanitních a sociálních věd, včetně magazinů a novinových článků.
Reuters Wealth Manager umožňuje sledovat vývoj finančních trhů.
Kolekce referenčních příruček vydavatelství SAGE pokrývající oblast sociálních věd, zejména politických věd a mezinárodních vztahů.
Science Direct je služba nakladatelství Elsevier.
Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.
Vybraná kolekce e-books (učebnice, encyklopedie, slovníky) od nakladatelství Kluwer Academic Publ. a Springer (275 titulů).
SpringerLink je jedna ze světových interaktivních databází pro high-quality STM časopisy, knižní edice, knihy, referenční práce a online archivní sbírky.
Vybrané časopisy nakladatelství Taylor & Francis pokrývají mj. oblasti sociálních a politických věd, mediálních studií, komunikace a dalších oborů.
Databáze poskytuje detailní bibliografické informace o všech periodicích, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa s ISSN.
Přístup k databázím Web of Science a Journal of Citation Reports, k citačnímu manažeru EndNode Web.
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.