Political Science Complete (EBSCOhost)

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Přístup k časopisům, knihám a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti politologie.
Dostupnost: 

Vzdálený přístup (Shibboleth; z domova)

Vzdálený přístup (EZproxy; z domova)

Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

 

Další informace: 

Databáze Political Science Complete (PSC) obsahuje plné texty více než 520 publikací a kompletní indexování a abstrakty více než 2900 periodik. Tato databáze zahrnuje také více než 340 plnotextových referenčních knih a monografií a více než 36 000 plnotextových referátů z konferencí, včetně materiálů Mezinárodní asociace politických věd (International Political Science Association).

Vydavatel: 
EBSCO Publishing
Jazyk: 
angličtina
Předmětové zařazení: 
politologie