Portál PEC – Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy v Praze

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Přístup k časopisům přístupným na Univerzitě Karlově v Praze.
Vedlejší perex: 
Vyhledávání lze omezit na FSV (či jinou fakultu).
Dostupnost: 
Přímý přístup

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

V Portálu elektronických časopisů UK najdete názvy plnotextových časopisů, k nimž si Univerzita Karlova předplácí přístup, nebo časopisů z volně přístupných Open Access. Odkazy na plné texty článků jsou dostupné prostřednictvím nabídky SFX.

Seznam časopisů můžete prohledávat podle názvu nebo ISSN časopisu, seznam můžete procházet abecedně podle názvů časopisů nebo podle tematických skupin, oborového třídění nebo podle poskytovatele.

Seznam je automaticky generovaný ze znalostní báze SFX a průběžně aktualizovaný.

K dispozici jsou seznamy časopisů přístupných celouniverzitně a časopisů přístupných na fakultách, katedrách a ústavech UK a seznam volně dostupných Open-Access časopisů.

Odkazy pro přímý přístup platí také pro přístup vzdálený.

Podrobnější nápověda k seznamům je uvedena na stránkách SFX.

Vydavatel: 
Univerzita Karlova v Praze
Jazyk: 
čeština
Předmětové zařazení: 
víceoborový zdroj