Wiley Online Library

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
On-line časopisy a knihy od nakladatele Wiley and Sons.
Dostupnost: 

Vzdálený přístup (Shibboleth; z domova)

Vzdálený přístup (EZproxy; z domova)
Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

Plnotextová databáze časopisů nakladatelství Wiley and Sons z oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyzika a astronomie, polymerů, psychologie a společenských věd.

Individuální nákup referenční literatury

  • The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements
  • Wiley International Encyclopedia of Marketing
  • The International Encyclopedia of Digital Communication and Society
  • The International Encyclopedia of Language and Social Interaction
  • The Wiley Blackwell Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies
  • The Encyclopedia of Political Thought 
Vydavatel: 
Wiley InterScience
Jazyk: 
angličtina
Předmětové zařazení: 
víceoborový zdroj