E-RESOURCES

EIS are your gate to the world of information from prestigious world journals, newspapers, published articles, studies, and books – everything from the comfort of your home.

The university and faculty subscribe the access to major world information databases – you can search on Charles University E-resources Portal.

If you are interested in individual lectures in working with e-sources, e-mail to zdroje@fsv.cuni.cz.

You can see also:

Tato databáze poskytuje plné texty tisíců časopisů, knih a dalších publikovaných zdrojů z celého světa, které se věnují literárnímu, vědeckému a tvůrčímu myšlení.