Humanities Source [EBSCOhost]

Printer-friendly version
Hlavní perex: 
Tato databáze poskytuje plné texty tisíců časopisů, knih a dalších publikovaných zdrojů z celého světa, které se věnují literárnímu, vědeckému a tvůrčímu myšlení.
Vedlejší perex: 
Tento spolehlivý zdroj svým obsahem nabízí neocenitelnou sbírku pro studenty, výzkumné pracovníky a pedagogy, kteří se zabývají všemi aspekty humanitních oborů.
Dostupnost: 

Vzdálený přístup (Shibboleth; z domova)

Vzdálený přístup (EZproxy; z domova)

Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

Obsahuje plné texty, abstrakta i bibliografické záznamy nejvýznamnějších humanitních zdrojů, včetně článků, rozhovorů, nekrologů, bibliografií, originálnich děl, dramat, poezie, recenzí knih, baletních, tanečních představení, recenzí filmů, oper, divadelních i rozhlasových her.

Vydavatel: 
EBSCO Publishing
Jazyk: 
angličtina
Předmětové zařazení: 
humanitní obory