PERSONÁLNÍ IDENTIFIKÁTORY

Printer-friendly version

Personální identifikátory

Dne 15. října 2016 nabylo účinnosti Opatření rektora č. 28/2016 Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově - http://www.cuni.cz/UK-7649.html.

Pro účely identifikace autora budou využívány personální identifikátory:

  • ORCID ID - ID mezinárodního identifikátoru ORCID
  • ResearcherID - ID databáze Web of Science
  • Scopus Author ID - ID databáze Scopus

Povinnost vytvořit si personální identifikátory a používat je mají všichni:

  • akademičtí a vědečtí pracovníci
  • studenti doktorského studia
  • další publikující zaměstnanci a studenti UK

Na webových stránkách UK jsou k dispozici metodické návody pro vytvoření personálních identifikátorů.

ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

Uvádějte ORCID ID u všech svých publikačních výsledků, kde to bude možné.

 

ResearcherID - vytvářejí si ho autoři, kteří mají publikace v databázi Web of Science.

 

Scopus Author ID - tento identifikátor se vytváří automaticky s první publikací, která je evidována v databázi Scopus.

 

Založené personální identifikátory zasílejte e-mailem na adresu: jitka [DOT] struncova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz.

Sběr personálních identifikátorů na FSV byl prodloužen do 30. listopadu 2017.

V případě zájmu zajistí SVI prezentaci této agendy na Vašem institutu i metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů. Prosím, domluvte se předem na konkrétním čase. Viz kontakt níže.

Důležité upozornění pro autory:

U všech identifikátorů je třeba uvést afiliaci k FSV UK v anglickém znění. Tedy: Charles University, Faculty of Social Sciences, dále pak i anglickou variantu konkrétního pracoviště.

 

Kontakt:

Mgr. Jitka Štruncová - fakultní koordinátor
e-mail: jitka [DOT] struncova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
tel. 222 112 258

 

Sylvie Křížová
e-mail: sylvie [DOT] krizova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
tel. 222 112 257