Stručný úvod do politiky

Printer-friendly version
Minogue, Kenneth R.
Stručný úvod do politiky
ISBN: 
978-80-7364-061-3

Minogueův Stručný úvod do politiky patří podle kritiky mezi nejzdařilejší práce svého druhu. Autor v něm v krátkých a hutných kapitolách představuje čtenářům základní problémy politické teorie i praxe a současně se snaží přispět k odstranění některých nejběžnějších omylů a nedorozumění s politikou spojených.