Tekuté časy : život ve věku nejistoty

Printer-friendly version
Bauman, Zygmunt
21/09/2017
Tekuté časy : život ve věku nejistoty
ISBN: 
978-80-200-2740-5

Objevná pojednání Zygmunta Baumana o tekuté modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy dnes, a zároveň čtenáři předkládá stručný a přístupný úvod do svého velmi originálního náhledu na život v naší „tekuté“ moderní době, který ve větším rozsahu propracoval již ve svých předchozích knihách.