Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích

Printer-friendly version
Pavel Krákora
10/05/2017
Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích
ISBN: 
978-80-7425-242-6

Publikace Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích prezentuje jednotlivé mezníky moderní české historie počínaje rokem 1939 v poněkud netradičním pojetí - tj. ve světle jejich soudobé interpretace v různých typech médií. Navzdory skutečnosti, že vzhledem k charakteru sledovaného období (éra nacistické okupace a po krátkém intermezzu relativně demokratického vývoje let 1945-1948 následující éra mocenského monopolu komunistciké strany) je nezbytné k dobovým informačním zdrojům zachovávat kritický odstup, se autorský kolektiv pokusil vytvořit pokud možno co nejplastičtější pohled na „moderní české mediální dějiny“ s přesahem do současnosti. Do textu jsou rovněž v přiměřeném rozsahu zakomponovány politologické a právní aspekty sledované problematiky.