NOVÉ KNIHY

Datum: 27/06/2017
Tom Watson
ISBN: 978-1-1374-2749-6

The National Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices series is the first to offer an authentic world-wide view of the history of public relations. It will feature six...

Datum: 26/06/2017
Simone Tosoni, Nico Carpentier a další
ISBN: 978-3-943245-72-1

The topic “Present Scenarios of Media Production and Engagement ” is dedicated to the fundamental question: How do production, communication and usage practices change in the present media...

Datum: 08/06/2017
Radomír D. Kokeš
ISBN: 978-80-7470-146-7

Každý den čteme, posloucháme či sledujeme všeliká vyprávění na pokračování, která se vracejí k týmž postavám, příběhům či světům. Jak jsou vystavěna? Kterak vedou naši pozornost? Lze jim vůbec...

Datum: 05/06/2017
Hassan Munir, Rajan Phakey, Dame Fiona Woolf
ISBN: 978-1-905783-85-4
With world electricity demand expected to double by 2030, the power sector is under increasing pressure to modernise and rise to the challenge of meeting global needs. While some countries are...
Datum: 05/06/2017
Václav Junek
ISBN: 978-80-7376-464-7

Umřít pro film? rozhodně není obvyklá memoárová kniha o tom jak jsme kdy co natáčeli a jak u toho bývalo veselo. Naopak – vypráví především o osudech celé dlouhé řady vesměs významných českých...

Datum: 05/06/2017
ISBN: 978-80-260-9993-2

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ A O STAVU V OBLASTI ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB NA VYŽÁDÁNÍ ZA ROK 2016...

Datum: 05/06/2017
Martin C. Putna, Martin Bedřich
ISBN: 978-80-262-0510-4
...
Datum:
Alberto Manguel
ISBN: 978-80-7491-568-0

„Podle všeho jsme jediný živočišný druh, který vnímá svět tak, jako by se skládal z příběhů.“ Alberto Manguel

Knihu světa čteme v různých rolích. Můžeme být cestovateli, kteří putují...

Datum: 02/06/2017
Reiner Stach
ISBN: 978-80-257-1992-3

Monumentální trojdílný Kafkův životopis napsaný německým literárním historikem Reinerem Stachem je rozsahem, komplexností i významem zcela jedinečné dílo, považované v zahraničí za milník...

Datum: 02/06/2017
Zdeněk Kalista
ISBN: 978-80-7215-532-3

Tváře ve stínu Zdeňka Kalisty, jak vyšly ve svém prvním vydání na sklonku šedesátých let, patřily k nejhodnotnějším českým knihám vzpomínkových medailonů významných literárních osobností. Kalista...