NOVÉ KNIHY

Datum: 21/09/2017
Bauman, Zygmunt
ISBN: 978-80-200-2740-5

Objevná pojednání Zygmunta Baumana o tekuté modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy...

Datum:
Minogue, Kenneth R.
ISBN: 978-80-7364-061-3

Minogueův Stručný úvod do politiky patří podle kritiky mezi nejzdařilejší práce svého druhu. Autor v něm v krátkých a hutných kapitolách představuje čtenářům základní problémy politické teorie i...

Datum: 21/09/2017
Bělohradský, Václav a kolektiv
ISBN: 978-80-200-2681-1

Žijeme v éře globálního obchodu na globálních trzích, globální komunikace, globálního cestování a globální migrace, globálních společností i globálního ničení životního prostředí. I když je...

Datum:
Hawker, Nancy
ISBN: 1-84659-007-8

Brings together authors of different generations, styles, and backgrounds. This collection explores the drama of marital and extra-marital relationships, mother-daughter conflicts, and child abuse...

Datum: 21/09/2017
Platzová, Magdaléna
ISBN: 978-1-934137-70-3

Based on the real-life story of Bauhaus artist Friedl Dicker-Brandeis, Aaron’s Leap is framed by the lens of a twenty first-century Israeli film crew delving into the extraordinary life of a woman...

Datum: 21/09/2017
Hrabal, Bohumil
ISBN: 978-80-204-3508-8

V prvním díle volné autobiografické trilogie Svatby v domě vzpomíná autor očima své ženy Pipsi na první léta společného života. Ve zprostředkovaných memoárech se vrací k svému seznámení s pokladní...

Datum: 21/09/2017
Kudláč, Antonín K. K.
ISBN: 978-80-7491-764-6

Monografie Anatomie pocitu úžasu přináší první tuzemský syntetický pohled na domácí populární fantastiku (science fiction, fantasy) v jejích sociokulturních souvislostech. Zabývá se vznikem,...

Datum: 21/09/2017
Dědinová, Tereza
ISBN: 978-80-210-8441-4

Kolektivní odborná monografie obsahuje kapitoly jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení...

Datum:
Gombárová, Jana
ISBN: 978-80-246-3338-1

Monografie pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského multikulturního dialogu s přihlédnutím k situaci v České republice. Po metodologickém a teoretickém rozboru koncepcí „konce...

Datum: 21/09/2017
Havlíček Borovský, Karel
ISBN: 978-80-7422-473-7

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu...