NOVÉ KNIHY

Datum:
Gombárová, Jana
ISBN: 978-80-246-3338-1

Monografie pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského multikulturního dialogu s přihlédnutím k situaci v České republice. Po metodologickém a teoretickém rozboru koncepcí „konce...

Datum: 21/09/2017
Havlíček Borovský, Karel
ISBN: 978-80-7422-473-7

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu...

Datum: 15/09/2017
Klaus Bruhn Jensen
ISBN: 9780803978096

This challenging book offers a broad-ranging, innovative framework for understanding the role of mass media in the social production of meaning.

Klaus Bruhn Jensen draws on classic...

Datum: 14/09/2017
Robert Hodge, Gunther R. Kress
ISBN: 978-0-8014-9515-1

Semiotics was defined by Ferdinand de Saussure as "the science of the life of signs in society." Robert Hodge and Gunther Kress here confront the conceptual difficulties that have limited its...

Datum: 14/09/2017
James Guthrie, Giuseppe Marcon, Salvatore Russo, Federica Farneti
ISBN: 978-1-78441-011-7

Public Value Management, Measurement and Reporting aims to shed light on how public service value is identified, managed, measured and reported. The concept of public value has been...

Datum: 14/09/2017
David Crow
ISBN: 978-1-4742-3242-5

Basic semiotic theories are taught in most art schools as part of a contextual studies program, but many students find it difficult to understand how these ideas might impact on their own practice...

Datum: 14/09/2017
Ron Beasley, Marcel Danesi
ISBN: 3-11-017340-9

Using both verbal and nonverbal techniques to make its messages as persuasive as possible, advertising has become an integral component of modern-day social discourse designed to influence...

Datum: 12/09/2017
Zdeněk Brdek
ISBN: 978-80-7470-147-4

Jindřich Chalupecký patří nepochybně k nejvlivnějším postavám českého uměleckého světa druhé poloviny 20. století, jeho pozice v tuzemských kulturních dějinách přitom dosud nebyla dostatečně...

Datum: 12/09/2017
Hana Šmahelová
ISBN: 978-80-7308-670-1

Předkládaná práce je sestavena ze studií a glos, jež vznikaly v průběhu let 2001-2015, ve svém souhrnu však představují homogenní celek, jehož těžiště spočívá v metodologických otázkách literární...

Datum: 12/09/2017
Bedřich Frída, Jaroslav Vrchlický, Jiří Hubáček
ISBN: 9788073086978

Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův...