NOVÉ KNIHY

Datum: 02/06/2017
Wolfgang Iser
ISBN: 978-80-246-2781-6
Klasické dílo známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy ukazuje v historické i systematické perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající literaturu. V pozadí stojí otázka, zda...
Datum: 02/06/2017
Přemysl Blažíček
ISBN: 978-80-7474-103-6
Svazek obsahuje tři knihy Přemysla Blažíčka (1932–2002), napsané v osmdesátých a devadesátých letech 20. století a vydané pak – nikoli v pořadí, v jakém vznikaly – v letech 1991 (Haškův Švejk...
Datum: 02/06/2017
Karol Jakubowicz
ISBN: 978-80-210-8449-0

Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním dílem, které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti....

Datum: 01/06/2017
Sacvan Bercovitch
ISBN: 978-80-246-3243-8

Syntetická práce předního amerického literárního a kulturního historika židovského původu se zabývá vznikem a transformacemi Ameriky jako kulturního symbolu. Hlavním přínosem je vysvětlení proměny...

Datum: 01/06/2017
Karel Hvížďala, Karel Schwarzenberg, Martin Ryšavý a další
ISBN: 978-80-204-4061-7
I když se zařazení autoři na mnoha tématech neshodnou, je nepochybné, že jsou v knize shromážděny hlasy těch, kteří k tématu mají co říci. Což je rozhodně lepší, než když Čechy v problematice...
Datum: 01/06/2017
Kamil Janáček, Stanislava Janáčková
ISBN: 978-80-7542-035-0
Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. vystudoval VŠE a Centre Européen Universitaire při Université de Nancy. V roce 1997 byl jmenován profesorem. Do roku 1992 působil jako vědecký pracovník...
Datum: 01/06/2017
Radomír Silber
ISBN: 978-80-263-1174-4

Partisan media and modern censorship: Media influence on Czech political partisanship and the media's creation of limits to public opposition and control of exercising power in the Czech Republic...

Datum: 01/06/2017
Ondřej Nezbeda
ISBN: 978-80-7432-747-6

Smrt je prý dnes v české společnosti tabu. To je ale přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho zakázaného, nepřípustného, my se však ke smrti vztahujeme jinak. Vytěsňujeme ji ze svého vědomí,...

Datum: 31/05/2017
Olivier Mongin
ISBN: 978-80-246-3442-5

Evropské město bývalo modelem pro celý svět. Dnes, v době globalizace, kdy převládá tekutá modernita a společnost je utvářena sítěmi, se nacházíme ve světě post-urbánním, ve světě, v němž se...

Datum: 31/05/2017
Georges Canguilhem
ISBN: 978-80-246-3389-3

Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží Gaston Bachelard se svou teorií epistemologických zlomů,...