NOVÉ KNIHY

Datum: 16/10/2017
Stephens-Davidowitz, Seth
ISBN: 978-1-4088-9470-5

Everybody lies, to friends, lovers, doctors, pollsters – and to themselves. In Internet searches, however, people confess their secrets – about sexless marriages, mental health problems, even...

Datum: 11/10/2017
Ariely, Dan
ISBN: 978-0-06135324-6

Why do our headaches persist after we take a one-cent aspirin but disappear when we take a fifty-cent aspirin? Why do we splurge on a lavish meal but cut coupons to save twenty-five cents on a can...

Datum: 11/10/2017
Fabozzi, Frank J.
ISBN: 978-0-470-05221-1

In the Second Edition of Fixed Income Analysis, financial expert Frank Fabozzi and a team of knowledgeable contributors provide complete coverage of the most important issues in fixed income...

Datum: 11/10/2017
Sloboda, Zdeněk
ISBN: 978-80-244-4496-3

Kniha si klade za cíl zpřehlednit oblast mediální výchovy a rozšířit diskusi o ní mimo oblast školství, jelikož s médii se děti setkávají především a nejdříve v rodině. Ačkoliv je mediální výchova...

Datum: 04/10/2017
Trávníček, Jiří
ISBN: 978-80-7491-850-6

Kniha o současné české čtenářské kultuře vychází z anonymních čtenářských životopisů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Tyto výpovědi (celkem jich je 138) slouží jako základ pro trojí pohled...

Datum: 03/10/2017
Tochman, Wojciech
ISBN: 978-80-7363-542-8

Výběr reportáží jednoho z nejznámějších současných reportérů Wojciecha Tochmana spojuje téma široce chápané víry, lidského soucitu a krutosti. Tochman se věnuje mediálně známým kauzám i...

Datum: 03/10/2017
Remišová Věšínová, Kamila
ISBN: 978-80-246-3177-6

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a...

Datum: 03/10/2017
Škodová, Markéta
ISBN: 978-80-7476-113-3

V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze...

Datum: 03/10/2017
Asociace komunikačních agentur
ISBN: 80-239-5564-0

Mediální agentury musejí reflektovat vývoj trhu, který se stále rychleji proměňuje. Je to dáno jak změnami mediálního a spotřebního chování uživatelů, tak i proměnou samotných médií. Rozšiřující...

Datum: 02/10/2017
Machek, Jakub
ISBN: 978-80-7579-001-9

Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací...