FONDY

Verze pro tisk

Spravujeme více než 200 000 knih, novin a časopisů. Archivujeme kvalifikační práce a zpřístupňujeme elektronické informační zdroje.

Převážná část fondu je prohledatelná přes online katalog, ostatní publikace najdete v digitalizovaných lístkových katalozích.

Fondy