Abstrakt

Databáze zpřístupňující fulltexty časopisů z mnoha oborů lidské činnosti.
AEAweb poskytuje informace o ekonomických zdrojích.
Přístup k plným textům vědeckých časopisů a jiných zdrojů zaměřených na oblast byznysu, ekonomiky, managementu, financí či marketingu.
Přístup k fulltextovým časopisům a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti komunikace a médií.
Polytematický informační zdroj umožňující přístup do různě zaměřených databází.
Knihovna elektronických časopisů některých fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.
Encyclopedia of Library and Information Sciences obsahuje hesla z oboru knihovnictví a informační vědy – 3. vydání.
Statistiky ze zemí EU.
Film Indexes Online je rozhraní pro vstup do tří významných filmových databází.
Google Scholar umožňuje vyhledávat vědeckou literaturu z mnoha oborů a zdrojů.
H-Net je mezinárodní konsorcium vědců a učitelů, kteří vytvářejí a koordinují internetové sítě, se společným cílem podpořit výuku a výzkum v oblasti umění, humanitních a sociálních věd.
Databáze osobních dat. Soupis českých spisovatelů a publicistů z let: 1937-1962, 1963-1966, 1971-1974, 1986-1990.
Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům.
Systém zpřístupňující informace o historických knižních fondech, provázány s digitalní knihovnou digitalizovaných dokumentů.
Přístup k časopisům, knihám a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti politologie.
Přístup k časopisům přístupným na Univerzitě Karlově v Praze.
Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy v Praze zpřístupňuje elektronické informační zdroje jako jsou plnotextové databáze časopisů, knih, bibliografické databáze aj. pro vědu, výzkum a výuku na Univerzitě Karlově, tedy pro širokou uživatelskou obec.
Databáze Regional Business News zahrnuje více než 80 regionálních obchodně zaměřených publikací ze všech metropolitních a venkovských oblastí USA.
Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.
Social Science Research Network (SSRN) – tato databáze je určena k rychlému celosvětovému šíření společenských věd a výzkumu.
Databáze poskytuje detailní bibliografické informace o všech periodicích, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa s ISSN.
Přístup k databázím Web of Science a Journal of Citation Reports, k citačnímu manažeru EndNode Web.