Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

Verze pro tisk

Vedoucí: Mgr. Alena Matuszková 
Adresa: U kříže 8-10, 158 10 Praha 5 -Jinonice
e-mail: knihovnajin@ruk.cuni.cz
Telefon (vedoucí knihovny): 251 080 435
Telefon k výpůjčnímu pultu: 251 080 255

Tato integrovaná knihovna slouží pro instituty FSV UK zde umístěné (sociologický, politologický a mezinárodních studií) a zároveň i pro některá další pracoviště a fakulty UK. Na provozu této knihovny se UK FSV podílí metodicky a finančně. Více na knihovna.jinonice.cuni.cz.

Přístup do katalogu knihovny je http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-a-0&local_base=jin