Knihovny FSV

Verze pro tisk

Jsme základním informačním zařízením fakulty, které spravuje veškeré knižní a časopisecké fakultní fondy. Zároveň sloužíme jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širší veřejnost. 

Středisko vědeckých informací zahrnuje

Metodicky a finančně se podílíme na chodu