KNIHY

Verze pro tisk

Nakupujeme českou i zahraniční literaturu pro studium žurnalistiky, masové komunikace, ekonomie a příbuzných oborů, abychom pokryli aktuální poznatky ve všech těchto oblastech. Nákup konzultujeme s vyučujícími a maximálně se snažíme, aby potřebná literatura byla studentům k dispozici alespoň v jednom prezenčním výtisku (ke studiu v knihovně).

Mezi nejvzácnější knižní fondy CVI patří tzv. žurnalistický fond. Jedná se o fond literatury budovaný od roku 1949 a schraňující literaturu o žurnalistice, masové komunikaci a příbuznou literaturu s těmito obory související. Tato ojedinělá sbírka zahrnuje literaturu jak v češtině a slovenštině, tak v mnoha dalších jazycích. Neméně zajímavý je fond společenskovědní literatury První republiky, budovaný a doplňovaný zpětně prostřednictvím antikvárních nákupů a občasných darů.

Knihy jsou dostupné

  • přímo v knihovně Hollar (knihy v ostatních místnostech na vyžádání)
  • přímo v knihovně Opletalova (případně v přilehlém skladu)
  • v externích skladech (knihy je nutné objednat přes online katalog)

Více o půjčování