KONTAKTY

Verze pro tisk

Centrální knihovna - Hollar

Smetanovo nábřeží 6
110 00 Praha 1 
knihovna@fsv.cuni.cz
http://www.facebook.com/knihovnafsv

Tel. výpůjční pult: 222 112 240
Tel. kanceláře:      222 112 250 

 

Knihovna Opletalova

Opletalova 26, Praha 1
Tel. výpůjční pult: 222 112 331 
knihovna_ies@fsv.cuni.cz

 

Osoby

VEDOUCÍ  
Tomáš Gec, Mgr. 222 112 280
   
   
   
KNIHOVNA HOLLAR  
   
Bjaček Jakub, Bc.
digitalizace, výpůjční protokol
222 112 250
   
Křížová Sylvie, Bc.
digitalizace, výpůjční protokol, e-zdroje
222 112 257
   
Prázová Irena, PhDr., PhD
informační gramotnost
 
   
Schermerová Marcela
výpůjční protokol, administrativa, MVS
222 112 279, 240
   
Sošková Michala, Mgr.
[mateřská dovolená]
 
   
Štruncová Jitka, Mgr.
systémový knihovník, publikační činnost, periodika
222 112 258
     
Váchová Hana
výpůjční protokol, periodika, kvalifikační práce
222 112 279, 240  
   
Kohoutková Kateřina 222 112 250
nákup knih, katalogizace, výpůjční protokol  
   
KNIHOVNA OPLETALOVA  
   
Nováková Ivana
výpůjční protokol, odpisy knihovního fondu
222 112 331, 250
 
   
Procházková Jana
výpůjční protokol, kvalifikační práce
222 112 331
   

 

Služby

Meziknihovní výpůjční služba - mvs@fsv.cuni.cz

Elektronické informační zdroje - zdroje@fsv.cuni.cz