KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Verze pro tisk

Všechny práce vyhledávejte nejprve v online katalogu

Z důvodu ochrany autorských práv, jsou kvalifikační práce (bakalářské, diplomové atd.) na FSV dostupné v těchto režimech:

práce zveřejněné po roce 2006

práce zveřejněné před r. 2006

  • dostupné v Digitálním repozitáři UK
  • plné texty jsou dostupné jenom z počítačů v budově UK vč. notebooků
  • některé práce jsou dosud dostupné pouze v tištěně - objednávejte prostřednictvím online katalogu (tištěné práce není možné půjčovat mimo prostory knihovny)

Některé práce jsou k dispozici pouze v naskenované podobě. Z důvodu ochrany autorských práv, není možné je zveřejnit online - seznam naskenovaných prací. Můžete je studovat na vyhrazených počítačích v knihovně. Na vyžádání vám vytiskneme omezený počet stran - max. 10 (sazba dle Ceníku) – objednat.

Pořizování kopií

Z prací lze pořizovat kopie pouze pro osobní potřebu v souladu s legislativou ČR, zejména se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

práce zveřejněné na jiných univerzitách v ČR

  • theses.cz - aplikace zveřejňuje práce obhájené na zapojených univerzitách ČR, současně funguje jako mechanismus pro odhalování plagiátů

Instrukce pro psaní kvalifikačních prací