JSTOR

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Archivální databáze plných textů hlavních vědeckých časopisů od jejich vzniku.
Dostupnost: 
Vzdálený přístup (z domova)
Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

JSTOR (Journal STORage) zpřístupňuje plné texty společenskovědních akademických časopisů. Obsahově je zaměřen na antropologii, archeologii, ekologii, obchod, ekonomii, finance, politologii, sociologii, statistiku, přírodní vědy všeobecně, ale i historii nebo jazykovědu a literaturu. JSTOR je členěn do 3 všeobecných kolekcí Arts & Science I-III a postupně se rozšiřuje o kolekce další. Jeho zvláštností je, že nemusíte prohledávat pouze bibliografické záznamy o článcích, ale přímo plné texty článků.

Víc k obsahu kolekcí ZDE.

Vydavatel: 
JSTOR
Jazyk: 
angličtina
Předmětové zařazení: 
víceoborový zdroj