Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost)

Verze pro tisk
Hlavní perex: 
Přístup k fulltextovým časopisům a stovkám abstraktů z časopisů z oblasti komunikace a médií.
Dostupnost: 

Vzdálený přístup (Shibboleth; z domova)

Vzdálený přístup (EZproxy; z domova)

Přímý přístup (v rámci prostor UK)

Kdo může přístup získat: Univerzita Karlova

 

Další informace: 

Databáze Communication & Mass Media Index je nejrobustnějším a nejkvalitnějším vyhledávacím nástrojem v oblasti komunikace a hromadných sdělovacích prostředků. Databáze CMMI zahrnuje kromě obsahu databází CommSearch (vytvořená dříve asociací National Communication Association) a Mass Media Articles Index (vytvořená dříve univerzitou Pennsylvania State University) také mnoho dalších periodik z oblasti komunikace, hromadných sdělovacích prostředků a dalších úzce souvisejících oblastí studia. Díky tomu je výzkumným a referenčním zdrojem s unikátní šířkou a hloubkou záběru, který pokrývá celou oblast komunikace. Databáze CMMI obsahuje (základní) indexování a abstrakty celého obsahu více než 570 periodik a (prioritní) indexování a abstrakty vybraných článků dalších 200 periodik, což je celkem téměř 770 titulů. Tato databáze navíc obsahuje plné texty více než 450 periodik.

Vydavatel: 
EBSCO Publishing
Jazyk: 
čeština, angličtina
Předmětové zařazení: 
komunikační a mediální studia