Mám téma, ale nevím ještě přesně, jaké informace potřebuji

Verze pro tisk

Pokud máte zpracovat určité téma, potřebujete k němu získat relevantní zdroje. Patrně ještě nejste rozhodnuti, jestli budete hledat knihy nebo články. Jak můžete postupovat?

1/ seznamte se s tématem

Projděte si několik základních zdrojů o tématu, abyste si vytvořili představu o tom, čím se budete zabývat. (google, wikipedie, webové stránky k tématu...)

2/ identifikujte klíčové pojmy k tématu a navrhněte si rámcovou strukturu práce

Během vytváření struktury práce se vám budou profilovat pojmy, které budete muset do zpracování zahrnout. Jde o související témata, nadřazené a podřazené pojmy atd. Tyto pojmy vám budou sloužit jako základy pro vyhledávání = klíčová slova. Užitečnou pomůckou vám mohou být např. myšlenkové mapy (video, o tom, co jsou myšlenkové mapy a  jak nimi pracovat).

3/ najděte si k pojmům dostupnou literaturu

Pokud už máte určena témata a pojmy, kterým se budete ve své práci věnovat, začněte s vyhledáváním dostupné literatury.

 • internet - google

Google je neocenitelný pomocník, ale ne vždy mu můžetes stoprocentně věřit. Proto vždy jeho výsledky vyhodnoťte sami, vyřaďte ty, které nejsou pro vaši práci vhodné. Jak posoudit kvalitu a věrohodnost informací? Podívejte se na krátké video nebo si projděte těchto pár bodů, které vám po mohou při rozhodování, jestli je určitý web kvalitní.

 • odborné zdroje

U odborných zdrojů už kvalitu a věrohodnost posoudil někdo za vás. Který si ale vybrat?

Knihu nebo článek? U zpracování rozsáhlejší práce začnete patrně monografiemi (knihami), které vám téma důkladně objasní, ale nemusí být vždy úplně aktuální (podívejte se na rok vydání). Aktuálnější informace pak zjistíte z článků v odborných časopisech, případně na odborných webových stránkách.

Nejčastěji patrně použijetetypy:

 • monografie (knihy)
  • do detailu zpracované téma většinou jednoho autora
  • napsání a recenzování a vydání knihy chvíli trvá, informace nebudou úplně čerstvé
 • odborné časopisy
  • vycházejí alespoň dvakrát ročně 
  • obsahují aktuální informace z oboru (v rámci měsíců ne týdnů, brzdí je publikační proces vč. recenzního řízení)
  • vyplatí se je sledovat, pokud chcete vědět, co se ve vašem oboru děje
  • články v odborných časopisech
   • fungují jako komunikační kanál ve vědě a výzkumu
   • jejich autoři jsou odborníci v daném oboru
   • procházejí důkladnou kontrolou (např. recenzním řízením, další kontrolou kvality jsou citační ohlasy)
 • sborníky
  • více autorů, často k jednomu tématu nebo ke konferenci (opět prodleva ve vydání)
 • ​kvalifikační (např. bakalářské a diplomové) práce
  • ​pokud píšete bakalářskou nebo diplomovou práci, podívejte se na práce vašich kolegů
 • + další - pro nejžhavější novinky sledujte např. odborníky na sociálních sítích či blozích, připadně tzv. peer review články (aktuálnost ale může být na úkor ověřitelnosti a kvality)
 • + obsahy novin, televizních a rozhlasových pořadů - tzv. monitoringové služby
 • + ekonomická data

Kde to všechno najdete?

4/ Citujte - jak a proč citovat?

Píšete bakalářskou nebo diplomovou práci?