NOVÉ KNIHY

Datum: 22/03/2017
Paul Valéry, Miloslav Žilina
ISBN: 978-80-7363-229-8

Pan Teste zaujímá v tvorbě francouzského básníka, esejisty a filozofa Paula Valéryho centrální místo. Je to sice dílko fragmentární, mozaikovité, mnohé jeho části jsou jenom načrtnuté, dokonce jen...

Datum: 21/03/2017
Barbie Zelizer
ISBN: 978-1-5095-0787-0

What Journalism Could Be asks readers to reimagine the news by embracing a conceptual prism long championed by one of journalism's leading conteporary sholars. A former reporter,...

Datum: 21/03/2017
Daniel J. Levitin
ISBN: 978-0-241-24000-7

We live in a worlld of information overload. Facts and figures on absolutely everything are at our fingertips, but are too often biased, distorted or outright lies. From unemployment figures to...

Datum: 20/03/2017
Milena Jesenská
ISBN: 978-80-7215-520-0

Novinářka Milena Jesenská (1896–1944) patří dnes ve světě k nejznámějším osobnostem české kultury. Dopisy Mileně Franze Kafky, jí adresované, patří k základním dílům světové literatury dvacátého...

Datum: 17/03/2017
David Bawden, Lyn Robinson
ISBN: 978-80-88123-10-1
Monografie Úvod do informační vědy autorů Davida Bawdena a Lyn Robinson (oba působí na City University London) je pravděpodobně nejnovější publikací o rozsahu a struktuře moderní informační...
Datum: 17/03/2017
Jonathan B. Berk, Peter M. DeMarzo
ISBN: 978-1-292-16016-0

For MBA/graduate students taking a course in corporate finance. An Emphasis on Core Financial Principles to Elevate Individuals' Financial Decision Making Using the unifying valuation framework...

Datum: 17/03/2017
Geoffrey Grimmett, David Stirzaker
ISBN: 0-19-857222-0

The third edition of this successful text gives an introduction to probability and many practival applications. The authors have four main aims: 

  • to provide a through but...
Datum: 16/03/2017
Lukáš Valeš a kol.
ISBN: 80-7380-010-1

Kniha je společným projektem autorského týmu odborníků na politologii, veřejnou správu a správní právo, která má za cíl uvést čtenáře do problematiky české veřejné správy (teorie veřejné správy,...

Datum: 13/03/2017
Marcela Flanderková a kol.
ISBN: 978-80-260-8072-5

Ročenka Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace.

Datum: 10/03/2017
Pavel Šutka
ISBN: 978-80-7502-169-4
Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti...